Kota-Husky Oy:n tietosuojaseloste


 1. Rekisteriseloste
  Rekisteriseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen GDPR, The General Data Protection Regulation, joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.
 2. Rekisterinpitäjä
  Lauri Sassali
  Kota-Husky Oy
  Jaksamontie 58
  97890 Karjalaisenniemi
  Posio
  info@kota-husky.fi
 3. Rekisterin nimi
  Kota-Husky Oy:n asiakasrekisteri
 4. Rekisterin pitämisen peruste
  Internetsivujen yhteydenottolomakkeen (www.kota-husky.fi), sähköpostin sekä Bokun -varauspalvelun kautta jätettyjä henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi. Asiakkaiksi lasketaan kaikki, jotka ottavat yhteyttä kyseisten kanavien kautta.
 5. Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin
 • Yrityksen sisäinen tiedonkeruu
 • Asiakaspalvelun toteuttaminen ja kehittäminen, kuten palvelujen parantaminen
 • Asiakastutkimusten toteuttaminen
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja
 • Asiakkaan antamat yhteystiedot niiltä osin, kuin asiakas kirjaa ne Kota-Huskyn nettisivujen yhteydenottolomakkeeseen, lähettää sähköpostilla tai Bokun-varausjärjestelmän kautta: nimi, sähköposti, puhelinnumero, syntymäaika, mahdolliset muut asiakkaan kirjaamat lisätiedot.
 1. Tietojen luovuttaminen
  Emme lähtökohtaisesti luovuta asiakkaiden yhteydenottolomakkeeseen tallettamia tietoja kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin luovuttaa tietoja tieteellistä tai tilastollista tutkimusta varten ilman erillistä lupaa, sillä edellytyksellä, että tiedon kohde ei ole tunnistettavissa luovutetuista tiedoista. Lisäksi voimme luovuttaa tietoja mahdollisen kolmannen osapuolen tekemää asiakastutkimusta varten.
 2. Tietojen suojaaminen
  Kota-Husky Oy tekee parhaansa suojatakseen asiakkaan yksityisyyttä ja huolehtiakseen tietoturvasta. Käytämme sopivia fyysisiä ja tietoteknisiä keinoja pitääksemme keräämämme tiedon turvassa. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
 1. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet
  Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Kota-Husky Oy:n internetsivujen rekisteriin on tallennettu, ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Asiakas voi halutessaan pyytää Kota-Husky Oy:tä poistamaan palvelusta kaikki häneen liittyvät tiedot. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tiedot luovutetaan asiakkaalle kohtuullisen ajan kuluessa. Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
 2. Tietosuojaselosteen muutokset
  Kehitämme palveluamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten suosittelemme, että asiakas tutustuu tietosuojaselosteen sisältöön aina silloin tällöin.
 3. Ulkopuoliset palvelut ja evästeet Kota-Husky Oy:n kotisivuilla 
  Kota-Husky Oy:n ylläpitämällä sivustoilla kerätään sekä käyttäjän itsensä toimittamia tietoja (yhteydenottolomakkeet, kyselyt), että automaattisesti kerättyjä tietoja.

11.1 Käyttäjän itsensä lähettämät tiedot verkkosivustollamme
Keräämme käyttäjän itsensä lähettämät tiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Käyttäjän lähettämät tiedot kerätään Bhakti Creative yrityksen tuottamien lomakkeiden avulla, asiakkaan lähettämänä sähköpostilla sekä Bokun-varausjärjestelmän kautta.

11.2 Automaattisesti kerätyt käyttäjätiedot ja evästeet – onko tällaisia

11.2.1 Google Analytics -kävijäseurantatyökalu

Käytämme verkkopalvelussamme mm. Google Analytics -kävijäseurantatyökalua. Google Analyticsin avulla keräämme tietoa kävijöiden käyttäytymisestä mikä käytetään ainoastaan sivustomme käyttökokemuksen parantamiseen. Lisätietoja Google Analytics -palvelusta.

Automaattisesti kerätyt käyttäjätiedot ovat nimettömiä, eivätkä yksilöi käyttäjää henkilönä. Jos käyttäjä ei halua sivuston keräävän näitä tietoja, voit asettaa selaimesi hylkäämään evästeet. Ohjeet evästeiden poistamiseen ja hylkäämiseen löydät Internet-selaimesi käyttöohjeista. Evästeiden hylkääminen voi vaikuttaa verkkosivustojen käyttökokemukseen, sekä estää sinua hyödyntämästä joidenkin sivustojen toimintoja ja palveluja.

11.2.2 Google Maps -karttapalvelu
Sivustoilla saattaa olla Google Maps -karttapalvelulisäosa, mikä automaattisesti tekee pienen evästeen, johon tallennetaan käyttäjän asetuksia ja dataa Google Maps -karttapalveluun liittyen. Yleensä eväste ei poistu automaattisesti selaimen sulkeutuessa, vaan umpeutuu hetken päästä. Käyttäjä voi itse poistaa evästeen aikaisemmin. Lisätietoja: https://www.google.com/intl/fi_fi/help/terms_maps.html

11.2.3 Google AdWords 
Jos olet saapunut palveluumme Google AdWords mainoksen kautta niin tästä tallentuu eväste tietokoneellesi. Tätä voidaan käyttää seuraamaan mainonnan tehokkuutta ja konversiota. Eväste voimassaoloaika on yleensä 30 päivää (maksimissaan 90 päivää) ja umpeutuu automaattisesti. Tiedoista emme pysty tunnistamaan henkilöä yksilönä. Lisätietoa: https://services.google.com/sitestats/fi.html8

12.  Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on       tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi.

13. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Olemme ulkoistaneet IT-hallintaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka sijaitsevat EU:n ja EU:n talousalueen ulkopuolisissa maissa kuten Yhdysvalloissa. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojaseloste päivitetty 11.5.2020