Ympäristöpolitiikka ja arvot
Kota-Huskyn ympäristöpolitiikka ja arvot

Vastuullisen matkailun ja kestävän kehityksen ympäristömerkki

1. ELÄINTEN KUNNIOITTAMINEN
Rekikoiria ei nähdä välinearvona, ihmisiä ainoastaan matkailullisesti hyödyttävänä massana. Kaiken toiminnan lähtökohtana on hyvinvoiva rekikoira, jonka elämää ja tarpeita kunnioitetaan. Hyvinvointiin vaikutetaan hoidolla, ylläpidolla ja suunnitellusti tapahtuvalla jalostuksella. Jokainen koira saa myös yksilöllistä huomiota, koiramäärää ei tule kasvattaa liiaksi. Koirien pitoon liittyvistä asioista ollaan avoimia ja esitettyihin kysymyksiin vastataan rehellisesti. Toiminnan taustalla vaikuttavat aikanaan Suomen eläinsuojelulain perusteena olleet eläinten viisi vapautta ja seura- ja harrastuseläinten neuvottelukunnan määrittelemät kolme oikeutta (Green Activity –kansio). Kotilauman lisäksi kunnioitamme metsän eläimiä, lähiympäristön lintuja ja kaikkea elävää elämää, mitä lähistöltä löytyy.

2. YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖN MUKAINEN TOIMINTA
Olemme tietoisia laeista, asetuksista ja säädöksistä jotka vaikuttavat yrityksen jokapäiväi-seen toimintaan. Pyrimme pysymään ajanhermolla seuraten uutiskanavia ja käyden vuoropuheulua sidosryhmien kanssa.

3. KESTÄVÄN MATKAILUN PERIAATTEET
Noudatamme Metsähallituksen luontopalveluiden kestävän matkailun periaatteita parhaamme mukaan toimiessamme kotiamme ympäröivässä luonnossa sekä Riisitunturin kansallispuistossa. Ohjeistamme asiakkaita tekemään ympäristöystävällisiä valintoja ja toimimme myös itse niiden mukaisesti.

4. KULTTUURILLISESTI KESTÄVÄ MATKAILU
Toimimme siten, että paikalliskulttuuri säilyisi mahdollisimman elävänä ja paikallinen elämäntapa näyttäytyisi jokaiselle vieraallemme juuri sellaisena, kun se on jo vuosikymmeniä ollut – ja on edelleen. Edistämme alueen elinvoimaisuutta työllistämällä paikallisia oppaita. Työntekijöillämme on paikallistuntemusta, kokemusta ja tietotaitoa toimia ja viestiä rehellisesti niin, että tuotteiden ja palveluiden aitous välittyy myös asiakkaalle. Kota-Huskyllä on työntekijöiden suhteen matala vaihtuvuus, mikä edesauttaa sitä, että koko henkilöstö tuntee koirat, yrityksen ja toimintatavat aidosti.

5. VIESTINNÄN AVOIMUUS, TOIMINNAN LÄPINÄKYVYYS
Asiakkaille, viranomaisille, yhteistyökumppaneille ja työntekijöille viestitään avoimesti liittyen ympäristönsuojeluun, eläinten elinoloihin sekä omaa toimintaa ohjaaviin periaatteisiin. Asiakkaiden esittämiin kysymyksiin vastataan rehellisesti.

6. ALUEELLISEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN HUOMIOIMINEN
Olemme mukana myös kehittämässä matkailua kestävämpään suuntaan myös alueellisesti, noudatamme myös Posiolle laadittua ympäristöpolitiikkaa.

7. SUOSIMME KAIKKEA PAIKALLISTA
Aina kun mahdollista, meille tulee kaikki mahdollisimman läheltä. Oli kyse hankittavista tuotteista, palveluista, ruuista, yhteistyökuvioista tai mistä tahansa. Ruokatarjoiluissa käytettävät raaka-aineet tulevat läheltä ja sisältävät tarinan, tukien paikallista elämäntapaa ja –historiaa. Asiakkaiden tarjoilut sisältävät esimerkiksi itse poimittuja / läheltä ostettuja hilloja ja mustikoita, läheltä hankittua poronlihaa ja naapurissa leivottuja paikallisia leivonnaisia, kampanisuja. Jos emme pysty tarjoamaan asiakkaille lähiruokaa, niin pyrimme joka tapauksessa suosimaan kotimaisia raaka-aineita.

8. MONIPUOLISUUS TOIMINNASSA
Kota-Huskyn ympäristöpolitiikka kattaa ympäristöön, eläimiin ja luontoon liittyvien asioiden lisäksi myös toiminnan saavutettavuuden ja esteettömyyden.

9. YMPÄRIVUOTISUUDEN TUKEMINEN JA KESTÄVÄ KASVU
Myös kesäajan tuotteita kehitetään myyntiin. Lumettoman ajan toiminta rakentuu askel kerrallaan. Jotta Lappi säilyttäisi ainutlaatuisuutensa, tulee kehittämistyön tapahtua hitaasti ja rauhassa, turhia hätäilemättä – paikalliseen tapaan luontoa, ihmisiä ja eläimiä kunnioittaen. Eläinmatkailun parissa tuotekehityksen tulisi aina tapahtua sellaisessa maailmassa, missä yksin raha ei toimi johtajan roolissa.

10. KOTA-HUSKY ELÄÄ AJASSA JA KEHITTYY
Asiakkaat ovat nykyisin selvästi enemmän kiinnostuneempia koirien elinoloista ja –ylläpidosta, kuin mitä esimerkiksi vuosikymmen sitten. Vastaamme asiakkaiden tiedontarpeeseen parhaamme mukaan viestinnän keinoin. Tavoitteena on kehittyä kestävyysnäkökulmien tarkastelussa; pyrimme tietoisesti tunnistamaan toiminnan aiheuttaman ympäristökuormituksen ja minimoimaan sen esimerkiksi vähentämällä sekajätteen ja ruokahävikin määrää. Teemme kestäviä ostopäätöksiä, informoimme asiakkaille ilmasto- ja eläinystävällisistä ruokavaihtoehdoista safareillamme (kasvis- ja vegaanivaihtoehdot). Mahdollisuuksien salliessa kannustamme asiakkaita, henkilöstöä ja sidosryhmiä suosimaan kimppakyytejä ja julkista liikennettä.